Ogłoszenie o zamówieniu NR 614479-N-2020

-------------------------------------------------------------------------------------

SIWZ

Załącznik Nr 1.1 do SIWZ- dla części 1 zamówienia

Załącznik Nr 1.2 do SIWZ- dla części 2 zamówienia

Załącznik Nr 1.3 do SIWZ- projekt - dla części 3 zamówienia

Załącznik Nr 2.1 do SIWZ- projekt - umowy dla części 1 i 2 zamówienia

Załącznik Nr 2.2 do SIWZ- projekt - umowy dla części 3 zamówienia

Załączniki od Nr 3 do Nr 7 do SIWZ

------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ- po zmianach

Informacja o zmianie SIWZ

Załącznik Nr 2.1 do SIWZ Projekt umowy dla części-1 i 2 zamówienia po zmianach

Załącznik Nr 2.2 do SIWZ Projekt umowy dla części 3 zamówienia po zmianach

-------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 02.12.2020

Załącznik 1.1 do SIWZ zmiana z 02.12.2020

Informacja o zmianie SIWZ 02.12.2020

------------------------------------------------------------------------------

Informacja z otwarcia ofert 07.12.2020

------------------------------------------------------------------------------

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 3

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 1

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.