Ogłoszenie o zamówieniu nr 765829-N-2020 z dnia 11.12.2020

---------------------------------------------------------------------------

SIWZ z dnia 11.12.2020

Zał. Nr 1.1 Dokumentacja projektowa- branża budowlana- część opisowa:

Projekt zagospodarowania terenu;  Strona tytułowa arch. i konstr.; Opis techniczny;  STWIOR

Zał.Nr 1.1 Dokumentacja projektowa- branża budowlana- część graficzna:

1.Rys. Zagospodarowanie działki;  2. A1- Rzut parteru;  3. A2-Rzut piętra;  4. A4- Przekrój A-A;  5. A5. Elewacje;  6. A6- Elewacje;  7. A7. Zestawienie Stolarki

Rysunki konstrukcyjne:

K1,K2,K3,K4,K5,K6,K7,K8,K9,K10,K11,K12,K13,K14,K15

Zał. Nr 1.1 Dokumentacja projektowa- branża elektryczna- część opisowa:

Dokumentacja projektowa- branża elektrycznaSTWIOR

 Zał. Nr 1.1 Dokumentacja projektowa- branża elektryczna- część graficzna:

E01,E02,E03,E04,E05,E06,E07,E08,E09,E10,E11,E12,E13

Zał. Nr 1.2 Przedmiar: Przedmiar robót branża budowlana

Zał.Nr  1.2 Przedmiar: Przedmiar robót branża elektryczna

Zał. Nr 2 Projekt umowy

Zał. od Nr 3 do Nr 7 do SIWZ

---------------------------------------------------------------

Informacja z otwarcia ofert

--------------------------------------------------------------

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.