Drukuj

Ogłoszenie o zamówieniu 777590-N-2020

-------------------------------------------------------------

SIWZ

Zał. Nr 1.1 Utwardzenie terenu wraz z przyłączem kan.deszcz. do SIWZ

Zał. Nr 1.2 System DALI do SIWZ

Zał. Nr 1.3 Roboty wykończeniowe do SIWZ

Zał. Nr 2 Projekt umowy do SIWZ

Zał od Nr 3 do Nr 7 do SIWZ

--------------------------------------------------------

Informacje dla Wykonawców

-------------------------------------------------------

Informacja z otwarcia ofert

-----------------------------------------------------

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 3 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 2

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.