Drukuj

Ogłoszenie o zamówieniu

-------------------------------------------------------------

SWZ

Zał 2 do SWZ Projekt umowy

Zał od Nr 3 do Nr 6 do SWZ

Zał Nr 7 do SWZ Przedmiary

Zał Nr 8 do SWZ Dokumentacja techniczna

-----------------------------------------------------------------

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie

-----------------------------------------------------------------

Informacja z otwarcia ofert

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.