Zarządzenie nr 4/2024

 

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Urszulinie

 

z dnia 5 kwietnia 2024 r.

 

 

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu wypożyczania zbiorów w Gminnej Bibliotece Publicznej w Urszulinie oraz w Filiach Bibliotecznych w Wytycznie i w Starym Załuczu.

 

 

 

Na podstawie Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.) Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Urszulinie zarządza, co następuje:

 

 

 

§ 1

 

wprowadzam Regulamin wypożyczania zbiorów w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Urszulinie oraz w Filiach Bibliotecznych Wytyczno i Stare Załucze, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia

 

 

 

§ 2

 

Zobowiązuje wszystkich pracowników Biblioteki do zapoznania się z treścią i stosowania zapisów wyżej wymienionego Regulaminu.

 

 

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej                           w Urszulinie.

 

 

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

 

 

 

 

 

W załączeniu:

 

- Załącznik Nr 1 - Regulamin wypożyczania zbiorów w Gminnej Bibliotece Publicznej
                             w Urszulinie oraz w Filiach Bibliotecznych w Wytycznie
                             i w Starym Załuczu.

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 09 kwiecień 2024 11:53 AdminGBP