Zarządzenie nr 5/2024

 

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Urszulinie

 

z dnia 17 kwietnia 2024 r.

 

 

 

w sprawie wprowadzeniaStandardów ochrony małoletnich”
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Urszulinie

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j.
Dz. U. z 2024 r. poz. 87) w zw. z art. 22b pkt 1 i art. 22c ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1304 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

 

 

§ 1

 

 

 

 Wprowadzam Standardy ochronnych małoletnich w Gminnej Bibliotece Publicznej
 w Urszulinie”, które stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

 

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Urszulinie

 

 

 

§ 3

 

Zobowiązuje się pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Urszulinie do zapoznania się ze Standardami ochrony małoletnich i stosowaniem postanowień w nich zawartych.

 

 

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 kwietnia 2024 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W załączeniu:

 

- Załącznik Nr 1 – Standardy ochrony małoletnich w Gminnej Bibliotece Publicznej
                                      w Urszulinie.

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie 5 - 2024 Standardy ochrony małoletnich pdf 146.01 KB AdminGBP
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5 pdf 208.07 KB AdminGBP
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 17 kwiecień 2024 09:43 AdminGBP
Artykuł został zmieniony. środa, 17 kwiecień 2024 10:08 AdminGBP