Zarządzenie nr 6/2024

 

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Urszulinie

 

z dnia 30 kwietnia 2024 r.

 

 

 

w sprawie wprowadzenia: upoważnienia do delegowania odbycia podróży służbowych dla Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Urszulinie

 

 

 

Na podstawie Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z póź. zm.) zarządzam, co następuje:

 

 

 

§ 1

 

Udzielam upoważnienia do polecenia krajowych i zagranicznych wyjazdów służbowych jako zlecający wyjazd dla Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Urszulinie Panią:

 

Katarzynę Choma – Główną Księgową GBP w Urszulinie.

 

 

 

§ 2

 

Upoważnienie udziela się na czas powołania dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Urszulinie, nie dłużej niż do czasu ustania stosunku pracy pracownika lub do czasu odwołania niniejszego upoważnienia.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

§ 4

 

 

 

Upoważnienie jest ważne do czasu odwołania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie 6-2024 Upoważnienie pdf 134.51 KB AdminGBP
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 06 maj 2024 08:44 AdminGBP