Ogłoszenie o zamówieniu nr 763431-N-2020 z dnia 08.12.2020 r.

---------------------------------------------------------------

SIWZ

Załącznik Nr 1.1 do SIWZ

Załącznik Nr 1.2 do SIWZ

Załącznik Nr 2.1 projekt umowy dla części 1

Załącznik Nr 2.2 projekt umowy dla części 2

Załączniki od Nr 3.1 do Nr 7 do SIWZ

-----------------------------------------------------------

Informacja z otwarcia ofert

-----------------------------------------------------------

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 2

----------------------------------------------------------

Sprostowanie informacji z otwarcia ofert z dnia 16.12.2020 r

--------------------------------------------------------

Unieważnienie części nr 1

----------------------------------------------------

Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 2

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.