Ogłoszenie o zamówieniu

-------------------------------------------------------------------------

SWZ

Zał 1 do SWZ Dokumentacja projektowa:

BRANŻA BUDOWLANA

1.Dokumentacja projektowa branża budowlana

2.Przedmiary

3.ST-00

4.ST-01

BRANŻA SANITARNA

1.Dokumentacja projektowa branża sanitarna

2.Przedmiary

3.Specyfikacja

BRANŻA ELEKTRYCZNA

1.Dokumentacja projektowa branża elektryczna

2.Przedmiary

3.Specyfikacja

Zał 2 do SWZ Projekt umowy

Załączniki od Nr 3 do Nr 8 do SWZ

--------------------------------------------------------------

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie

--------------------------------------------------------------

Informacja z otwarcia ofert

-------------------------------------------------------------

Unieważnienie postępowania

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.