Drukuj

Ogłoszenie o zamówieniu

--------------------------------------------------------------------

SWZ

Załącznik nr 1 do SWZ Dokumentacja projektowa:

1.Dokumentacja projektowa branża budowlana

2.Przedmiary

3.ST-00

4.ST-01

BRANŻA SANITARNA

1.Dokumentacja projektowa branża sanitarna

2.Przedmiary

3.Specyfikacja

BRANŻA ELEKRYCZNA

1.Dokumentacja projektowa branża elektryczna

2.Przedmiary

3.Specyfikacja

------------------------------------------------------------

Załączniki od Nr 2 do Nr 8 do SWZ

-----------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SWZ- 06.07.2021

Zmiana SWZ

Załącznik nr 2 do SWZ - projekt umowy

---------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi do postępowania przetargowego

---------------------------------------------------------

Informacja z otwarcia ofert

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie

 

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.