ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W URSZULINIE Z DOSTOSOWANIEM CZĘŚCI ROZBUDOWYWANEJ NA POTRZEBY SALI WIDOWISKOWO-KONCERTOWEJ

 

Ogłoszenie_o_zamówieniu_620817_N_2019_z_dnia_08.11.pdf


SIWZ_GBP_271.3.2019.pdf

Zal._Nr_2-8_do_SIWZ.zip


ZAŁACZNIK NR 1:

ADAPTACJA_AKUSTYCZNA.zip (operat akustyczny NIEOBOWIĄZUJĄCY)

BRANŻA DROGOWA 

BRANZA_DROGOWA-.zip

BRANŻA ELEKTRYCZNA

BRANZA_ELEKTRYCZA_RYS_1-6.zip (PRZEDMIAR NIEOBOWIĄZUJĄCY)

BRANZA_ELEKTYCZNA_RYS_7-13.zip 

PRZEDMIAR-_elektryka.pdf - NIEOBOWIĄZUJĄCY

STWIOR-elektryka.pdf

BRANŻA SANITRANA

BRANZA_SANITARNA_RYS_1-6.zip (RYS.4-5 NIEOBOWIĄZUJĄCY)

BRANZA_SANITARNA_RYS_7-12.zip (RYS.7 NIEOBOWIAZUJĄCY)

BRANŻA_SANITARNA_DOKUMENTACJA.zip 

WENTYLACJA_PROJKET_ZAMIENNY.pdf

PRZEDMIAR-SANITARNY.pdf NIEOBOWIAZUJĄCY

BRANŻA BUDOWLANA:

projekt_zagospodarowania.pdf

1_ZAGOSP_RYS.A1-A3.zip 

RYS_A4-A6.zip

 RYS A7_zestawienie_stolarki.pdf 

DOKUMENTACJA_TECHNICZNA_BUDOWLANA.zip

KONSTRUKCJA.zip 

opinia_geotechniczna1.pdf

PRZEDMIAR_BUDOWLANKA.pdf

STWIOR BUDOWLANA.pdf


Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_18.11.2019.pdf

Zmiana_terminu_składania_i_otwarcia_ofert.pdf

Operat_akustyczny_OBOWIAZUJĄCY.pdf

 Dokumentacja projektowa- branża elektryczna

PRZEDMIAR_sanitarna-_OBOWIĄZUJACY.pdf 

PRZEDMIAR-_elektryka-OBOWIAZUJĄCY.pdf

Rys. 4- branża sanitarna-OBOWIĄZUJACY

 Rys. 5- branża sanitarna-OBOWIĄZUJĄCY 

 Rys. 7- branża sanitarna-OBOWIĄZAUJĄCY


 

Dodatkowe informacje dla Wykonawców i zmiana terminu

Ogłoszenie 540254688-N-2019

Ogłoszenie 540254694-N-2019

Zał. nr 2 do SIWZ Projekt umowy- PO ZMIANACH

Zał nr 3 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego- PO ZMIANACH


 Informacja z otwarcia ofert 04.12.2019


 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 Ogłoszenie_o_udzieleniu_zamówienia_nr_510035567_N_2020_z_dnia_27.02.2020_r_.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator
Data ostatniej modyfikacji: 2020-02-27 13:56:08
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2019-11-08 16:15:34
Odsłon: 1198
Dziennik zmian

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W URSZULINIE Z DOSTOSOWANIEM CZĘŚCI ROZBUDOWYWANEJ NA POTRZEBY SALI WIDOWISKOWO-KONCERTOWEJ w ramach projektu: „Przebudowa i rozbudowa obiektów bibliotek na potrzeby multimedialnych ekspozycji dotyczą

 

 

ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

----------------------------------------

SIWZ.pdf

Zal._Nr_2-8.zip

---------------------------------------

 

ADAPTACJA_AKUSTYCZNA.zip

BRANŻA BUDOWLANA PROJEKT_WYKONAWCZY PRZEDMIAR_STWiOR.zip

BRANZA BUDOWLANA- A1-A3.zip

BRANŻA BUDOWLANA - A4-A7

BRANZA_DROGOWA-.zip

KONSTRUKCJA.zip

BRANŻA ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA_TECHNICZNA_PRZEDMIAR.zip

BRANZA_ELEKTRYCZA_RYS_1-6.zip

BRANZA_ELEKTYCZNA_RYS_7-13.zip

BRANZA_SANITARNA_DOKUMENTACJA_PRZEDMIAR_STWiOR.zip

BRANZA_SANITARNA_RYS_1-6.zip

BRANZA_SANITARNA_RYS_7-12.zip

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf

zmiana_terminu_składania_i_otwarcia_ofert.pdf

STWiOR-elektryka.pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------

Dodatkowe_informacje_dla_wykonawcow_18.07.2019.pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------

Dodatkowe_informacje_dla_wykonawców_19.07.2019.pdf

 --------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie_o zmianie ogłoszenia.pdf

Dodatkowe_informacje_dla_wykonawców_oraz_wydłużenie_terminu_.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator
Data ostatniej modyfikacji: 2019-09-19 14:42:22
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2019-07-12 18:01:55
Odsłon: 391
Dziennik zmian

Rozbudowa i przebudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Urszulinie z dostosowaniem części rozbudowywanej na potrzeby sali widowiskowo-koncertowej

 

1_-_PROJEKT_ZAGOSPODAROWANIA_DZIAŁKI.pdf - 1.PROJKET ZAGOSPODAROWANIA

AKUSTYKA.zip - AKUSTYKA

ARCHITEKTURA-_RYS._A1-A3.zip - ARCHITEKTURA- RYS.A1-A3 (rys A1. nieobowiazujacy)

ARCHITEKTURA_-PROJEKT_BUDOWLANY_SWiOR_.zip

ARCHITEKTURA_RYS._A4-A7.zip

BRANZA_DROGOWA-PROJEKT_STWiOR_PRZEDMIAR.zip

BRANZA_ELEKTRYCZNA_FOTOWOLTAIKA.zip

BRANZA_SANITARNA-PROJEKT_SWTiOR_PRZEDMIAR ROBÓT (DOT. PRZEDMIARU NIEOBOWIĄZUJĄCY).zip

BRANZA_SANITARNA-_RYS._1-12.zip

KONSTRUKCJA_RYS._K1-K16.zip

Ogłoszenie_o_zamówieniu_nr_544136-N-2019_z_dnia_2019-05-07_r._.pdf

Opinia_geotechniczna.pdf

Przedmiar-budowlany-nieobowiązujący.pdf

SIWZ.pdf

Zalaczniki do SIWZ-NR_2-8

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zmiana_terminu_składania_i_otwarcia_ofert_z_dnia_20.05.2019_r.pdf

Ogłoszenie_nr_540097981-N-2019_z_dnia_20-05-2019_r._o_zmianie_ogłoszenia-1.pdf

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ogłoszenie_nr_540101189-N-2019_z_dnia_23-05-2019_r._o_zmianie_ogłoszenia- 2.pdf

DODATKOWE_INFOTMACJE_DLA_WYKONAWCOW.pdf

Zalacznik_nr_1-_Wizualizacja_-_sufity.jpg

Zalacznik_nr_2-_Uszczegolowienie_adaptacji_akustycznej.pdf

Zalacznik_nr_3_-_Opis_okotarowania_sceny.pdf

Rys.A1_-_rzut_parteru_-obowiazujacy.pdf

przedmiar_robot-_branza_sanitarna-_obowiazujaca.pdf

przedmiar_robot-_branza_budowlana-_obowiazujaca.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ogłoszenie_nr_540105360-N-2019_z_dnia_28-05-2019_r._o_zmianie_ogłoszenia_3.pdf

DODATKOWE INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW.pdf

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unieważnienie_postepowania.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator
Data ostatniej modyfikacji: 2019-06-03 14:44:31
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2019-05-20 12:35:37
Odsłon: 1189
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce prywatności

  Akceptuję politykę cookies.