ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

----------------------------------------

SIWZ.pdf

Zal._Nr_2-8.zip

---------------------------------------

 

ADAPTACJA_AKUSTYCZNA.zip

BRANŻA BUDOWLANA PROJEKT_WYKONAWCZY PRZEDMIAR_STWiOR.zip

BRANZA BUDOWLANA- A1-A3.zip

BRANŻA BUDOWLANA - A4-A7

BRANZA_DROGOWA-.zip

KONSTRUKCJA.zip

BRANŻA ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA_TECHNICZNA_PRZEDMIAR.zip

BRANZA_ELEKTRYCZA_RYS_1-6.zip

BRANZA_ELEKTYCZNA_RYS_7-13.zip

BRANZA_SANITARNA_DOKUMENTACJA_PRZEDMIAR_STWiOR.zip

BRANZA_SANITARNA_RYS_1-6.zip

BRANZA_SANITARNA_RYS_7-12.zip

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf

zmiana_terminu_składania_i_otwarcia_ofert.pdf

STWiOR-elektryka.pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------

Dodatkowe_informacje_dla_wykonawcow_18.07.2019.pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------

Dodatkowe_informacje_dla_wykonawców_19.07.2019.pdf

 --------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie_o zmianie ogłoszenia.pdf

Dodatkowe_informacje_dla_wykonawców_oraz_wydłużenie_terminu_.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.