1_-_PROJEKT_ZAGOSPODAROWANIA_DZIAŁKI.pdf - 1.PROJKET ZAGOSPODAROWANIA

AKUSTYKA.zip - AKUSTYKA

ARCHITEKTURA-_RYS._A1-A3.zip - ARCHITEKTURA- RYS.A1-A3 (rys A1. nieobowiazujacy)

ARCHITEKTURA_-PROJEKT_BUDOWLANY_SWiOR_.zip

ARCHITEKTURA_RYS._A4-A7.zip

BRANZA_DROGOWA-PROJEKT_STWiOR_PRZEDMIAR.zip

BRANZA_ELEKTRYCZNA_FOTOWOLTAIKA.zip

BRANZA_SANITARNA-PROJEKT_SWTiOR_PRZEDMIAR ROBÓT (DOT. PRZEDMIARU NIEOBOWIĄZUJĄCY).zip

BRANZA_SANITARNA-_RYS._1-12.zip

KONSTRUKCJA_RYS._K1-K16.zip

Ogłoszenie_o_zamówieniu_nr_544136-N-2019_z_dnia_2019-05-07_r._.pdf

Opinia_geotechniczna.pdf

Przedmiar-budowlany-nieobowiązujący.pdf

SIWZ.pdf

Zalaczniki do SIWZ-NR_2-8

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zmiana_terminu_składania_i_otwarcia_ofert_z_dnia_20.05.2019_r.pdf

Ogłoszenie_nr_540097981-N-2019_z_dnia_20-05-2019_r._o_zmianie_ogłoszenia-1.pdf

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ogłoszenie_nr_540101189-N-2019_z_dnia_23-05-2019_r._o_zmianie_ogłoszenia- 2.pdf

DODATKOWE_INFOTMACJE_DLA_WYKONAWCOW.pdf

Zalacznik_nr_1-_Wizualizacja_-_sufity.jpg

Zalacznik_nr_2-_Uszczegolowienie_adaptacji_akustycznej.pdf

Zalacznik_nr_3_-_Opis_okotarowania_sceny.pdf

Rys.A1_-_rzut_parteru_-obowiazujacy.pdf

przedmiar_robot-_branza_sanitarna-_obowiazujaca.pdf

przedmiar_robot-_branza_budowlana-_obowiazujaca.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ogłoszenie_nr_540105360-N-2019_z_dnia_28-05-2019_r._o_zmianie_ogłoszenia_3.pdf

DODATKOWE INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW.pdf

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unieważnienie_postepowania.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.