Data sporządzenia deklaracji: 10.11.2021 r.

1.       Gminna Biblioteka Publiczna w Urszulinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Urszulinie : gbp.urszulin.eu

2.       Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 17.01.2022r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 17.01.2022r.

3.       Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

4.       Oświadczenie sporządzono dnia: 10.11.2021r.

a. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

5.       Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Teresa Kuczyńska.

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: 82 571 30 45

Każdy ma prawo:

zgłosić uwagi dotyczące dostępności architektonicznej.

Żądanie musi zawierać:

-dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

-wskazanie elementu, którego dotyczy żądanie,

-wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

6.       Skargi i odwołania:

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Urszulinie

Adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Urszulinie

ul. Lubelska 32

22 -234 Urszulin

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: 82 571 30 45

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

7.       Ułatwienia na stronie:

- podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury),

- możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,

- uporządkowana przejrzysta mapa strony,

- artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,

- treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych,

- strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

8.       Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po strony internetowej:

Tab - przeniesienie do kolejnego elementu na stronie

Shift + Tab - przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie

PgUp przewinięcie strony w górę

PgDn - przewinięcie strony w dół

Ctrl + "+" - powiększenie całej zawartości strony

Ctrl + "-" - pomniejszenie całej zawartości strony

Ctrl + "0" - przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony

Home - przejście na górę strony

End - przejście na dół strony

Dostępność architektoniczna

Data sporządzenia deklaracji: 10.11.2021 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Urszulinie

Budynek użyteczności publicznej – Gminna Biblioteka Publiczna w Urszulinie, zlokalizowana przy ul. Lubelskiej 32, w miejscowości Urszulin.

1. Do budynku prowadzą 2 wejścia:

- od ul. Lubelskiej – główne wejście, do którego prowadzą schody. Do budynku prowadzą drzwi jednoskrzydłowe wyposażone w samozamykacz. Drzwi umożliwiają wjazd osoby na wózku, z wózkiem dziecięcym oraz z ograniczeniem zdolności ruchowej. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Do wejścia od ulicy Lubelskiej prowadzi winda przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Bezpośrednio przed budynkiem znajduje się utwardzony teren, na którym wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

- od ul. Modrzewiowej – znajduje się szerokie wejście umożliwiające osobom niepełnosprawnym wjazd na wózku, oraz zapewniają dogodną przestrzeń osobom z ograniczeniem zdolności ruchowej. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Przed wejściem do budynku teren wyłożony jest kostką.

2. Budynek dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do części budynku znajdującego się na piętrze dostanie się ułatwia winda. Na piętrze znajduje się osobna toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Parter budynku znajduje się na jednym poziomie – brak wysokich progów, szerokie drzwi, wydzielona toaleta dala osób niepełnosprawnych. Dostosowane do osób niepełnosprawnych drzwi wejściowe do sali widowiskowej. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Dostęp do pracowni komputerowej, wypożyczalni książek - bez przeszkód architektonicznych ( winda na poziomie parkingu).Szerokie korytarze i przejścia, umożliwiające swobodne poruszanie się osób z ograniczeniem zdolności ruchowej.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Gminna Biblioteka Publiczna w Urszulinie Filia Biblioteczna „Książnica Pana Jana” w Wytycznie

1.Do  budynku prowadzi jedno wejście z podjazdem dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz osób z ograniczeniem zdolności ruchowej. Drzwi wejściowe oraz wszystkie drzwi w budynku pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. Wszystkie pomieszczenia w budynku znajdują się na parterze. W budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Dostęp do pracowni komputerowej, wypożyczalni książek - bez przeszkód architektonicznych. Szerokie korytarze i przejścia, umożliwiające swobodne poruszanie się osób z ograniczeniem zdolności ruchowej.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Gminna Biblioteka Publiczna w Urszulinie  posiada częściowo zgodną dostępność. Infrastruktura architektoniczna systematycznie jest dostosowywana do osób ze szczególnymi potrzebami. Gminna Biblioteka Publiczna stara się podejmować działania w usuwaniu barier i zapewnieniu dostępności alternatywnych osobom z niepełnosprawnościami. Na bieżąco dąży do ulepszenia warunków oraz ułatwienia korzystania z przestrzeni osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 17 styczeń 2022 14:19 Administrator systemu
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 17 styczeń 2022 14:20 Administrator systemu
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 17 styczeń 2022 14:24 Administrator systemu
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 17 styczeń 2022 14:27 Administrator systemu
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 17 styczeń 2022 14:30 Administrator systemu
Artykuł został zmieniony. czwartek, 21 kwiecień 2022 08:20 AdminGBP