Ogłoszenia 2021

Dokończenie robót przerwanych i kontynuacja robót uzupełniających w obiekcie Gminnej Biblioteki Publicznej w Urszulinie

Ogłoszenie o zamówieniu

-----------------------------------------------------------------------------------------

SWZ

Zał 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia

Zał 2 do SWZ Wzór umowy

Zał 3 do SWZ Wzór formularza ofertowego

Zał 4 do SWZ Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Zał 5 do SWZ Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków w postępowaniu

Zał 6 do SWZ Wzór wykazu osób

Zał 7 do SWZ Przedmiary

Zał 8 do SWZ Dokumentacja techniczna

----------------------------------------------------------------------------------------

Zmiana ogłoszenia

Zmiana terminu składania ofert

---------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie

----------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 4 zamówienia

 --------------------------------------------------------------------------------------

Informacja z otwarcia ofert

--------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o unieważnieniu części pierwszej, drugiej i trzeciej postępowania

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator
Data ostatniej modyfikacji: 2021-07-02 22:45:16
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2021-05-19 22:51:13
Odsłon: 132
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce prywatności

  Akceptuję politykę cookies.