Ogłoszenie_o_zamówieniu_620817_N_2019_z_dnia_08.11.pdf


SIWZ_GBP_271.3.2019.pdf

Zal._Nr_2-8_do_SIWZ.zip


ZAŁACZNIK NR 1:

ADAPTACJA_AKUSTYCZNA.zip (operat akustyczny NIEOBOWIĄZUJĄCY)

BRANŻA DROGOWA 

BRANZA_DROGOWA-.zip

BRANŻA ELEKTRYCZNA

BRANZA_ELEKTRYCZA_RYS_1-6.zip (PRZEDMIAR NIEOBOWIĄZUJĄCY)

BRANZA_ELEKTYCZNA_RYS_7-13.zip 

PRZEDMIAR-_elektryka.pdf - NIEOBOWIĄZUJĄCY

STWIOR-elektryka.pdf

BRANŻA SANITRANA

BRANZA_SANITARNA_RYS_1-6.zip (RYS.4-5 NIEOBOWIĄZUJĄCY)

BRANZA_SANITARNA_RYS_7-12.zip (RYS.7 NIEOBOWIAZUJĄCY)

BRANŻA_SANITARNA_DOKUMENTACJA.zip 

WENTYLACJA_PROJKET_ZAMIENNY.pdf

PRZEDMIAR-SANITARNY.pdf NIEOBOWIAZUJĄCY

BRANŻA BUDOWLANA:

projekt_zagospodarowania.pdf

1_ZAGOSP_RYS.A1-A3.zip 

RYS_A4-A6.zip

 RYS A7_zestawienie_stolarki.pdf 

DOKUMENTACJA_TECHNICZNA_BUDOWLANA.zip

KONSTRUKCJA.zip 

opinia_geotechniczna1.pdf

PRZEDMIAR_BUDOWLANKA.pdf

STWIOR BUDOWLANA.pdf


Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_18.11.2019.pdf

Zmiana_terminu_składania_i_otwarcia_ofert.pdf

Operat_akustyczny_OBOWIAZUJĄCY.pdf

 Dokumentacja projektowa- branża elektryczna

PRZEDMIAR_sanitarna-_OBOWIĄZUJACY.pdf 

PRZEDMIAR-_elektryka-OBOWIAZUJĄCY.pdf

Rys. 4- branża sanitarna-OBOWIĄZUJACY

 Rys. 5- branża sanitarna-OBOWIĄZUJĄCY 

 Rys. 7- branża sanitarna-OBOWIĄZAUJĄCY


 

Dodatkowe informacje dla Wykonawców i zmiana terminu

Ogłoszenie 540254688-N-2019

Ogłoszenie 540254694-N-2019

Zał. nr 2 do SIWZ Projekt umowy- PO ZMIANACH

Zał nr 3 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego- PO ZMIANACH


 Informacja z otwarcia ofert 04.12.2019


 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 Ogłoszenie_o_udzieleniu_zamówienia_nr_510035567_N_2020_z_dnia_27.02.2020_r_.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.