Notice: Trying to get property 'id' of non-object in /virtual/2_mikrobit/2084/_http/www/gbpurszulin.bip.mbnet.pl/components/com_govarticle/views/category/view.html.php on line 282

Notice: Trying to get property 'id' of non-object in /virtual/2_mikrobit/2084/_http/www/gbpurszulin.bip.mbnet.pl/components/com_govarticle/views/category/view.html.php on line 282

ROOT

W 2001 roku - na podstawie artykułu 61 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej - Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił Ustawę o dostępie do informacji publicznej.

Osoby głuche lub niedosłyszące mogą skorzystać w [nazwa podmiotu] z usług tłumacza migowego lub z pomocy osoby przybranej.

ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

----------------------------------------

SIWZ.pdf

Zal._Nr_2-8.zip

---------------------------------------

 

ADAPTACJA_AKUSTYCZNA.zip

BRANŻA BUDOWLANA PROJEKT_WYKONAWCZY PRZEDMIAR_STWiOR.zip

BRANZA BUDOWLANA- A1-A3.zip

BRANŻA BUDOWLANA - A4-A7

BRANZA_DROGOWA-.zip

KONSTRUKCJA.zip

BRANŻA ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA_TECHNICZNA_PRZEDMIAR.zip

BRANZA_ELEKTRYCZA_RYS_1-6.zip

BRANZA_ELEKTYCZNA_RYS_7-13.zip

BRANZA_SANITARNA_DOKUMENTACJA_PRZEDMIAR_STWiOR.zip

BRANZA_SANITARNA_RYS_1-6.zip

BRANZA_SANITARNA_RYS_7-12.zip

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf

zmiana_terminu_składania_i_otwarcia_ofert.pdf

STWiOR-elektryka.pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------

Dodatkowe_informacje_dla_wykonawcow_18.07.2019.pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------

Dodatkowe_informacje_dla_wykonawców_19.07.2019.pdf

 --------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie_o zmianie ogłoszenia.pdf

Dodatkowe_informacje_dla_wykonawców_oraz_wydłużenie_terminu_.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Ogłoszenie o zamówieniu 777590-N-2020

-------------------------------------------------------------

SIWZ

Zał. Nr 1.1 Utwardzenie terenu wraz z przyłączem kan.deszcz. do SIWZ

Zał. Nr 1.2 System DALI do SIWZ

Zał. Nr 1.3 Roboty wykończeniowe do SIWZ

Zał. Nr 2 Projekt umowy do SIWZ

Zał od Nr 3 do Nr 7 do SIWZ

--------------------------------------------------------

Informacje dla Wykonawców

-------------------------------------------------------

Informacja z otwarcia ofert

-----------------------------------------------------

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 3 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 2

Podkategorie

Na tej stronie znajdują się skróty do działów o aktach prawnych regulujących podstawy działania Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREInformacje o instytucjii

 

W tej części Biuletynu udostępniamy podstawowe informacje o naszej Instytucji: o statusie prawnym, danych teleadresowych, danych ułatwiających kontakt z Przykładową Instytucją i jej komórkami organizacyjnymi.

COM_CONTENT_READ_MOREGminna Biblioteka Publiczna w Urszulinie

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

COM_CONTENT_READ_MOREO BIP

W tym dziale znajdują się szczegółowe omówienia zasad dostępu do informacji publicznej oraz przepisy prawne regulujące  udostępnianie informacji publicznych.

COM_CONTENT_READ_MOREO informacji publicznej

Na tej stronie znajdują się odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREPomoc BIP

W tym dziale znajdują się zestawienia ogłoszeń, komunikatów i obwieszczeń Przykładowej Instytucji w sprawach zamówień publicznych, w sprawach naboru na wolne stanowiska pracy oraz innych .

COM_CONTENT_READ_MOREOgłoszenia

W dziale Organizacja znajdują się informacje o strukturze organizacyjnej Ogłoszenia 2019, organach zarządzających, ich składzie i kompetencjach oraz o działach i komórkach organizacyjnych Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREOgłoszenia 2019